Adresgegevens

Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
info@aluminiumcentrum.nl

Eisen brandveiligheid en aluminium

Binnen dit hoofdstuk worden de eisen die bij nieuwbouw aan de dragende en scheidende functie van aluminium producten of onderdelen worden gesteld toegelicht. De gemeenten zien er op toe dat aan deze eisen wordt voldaan.

De eigenaar/ vergunningaanvrager is er voor verantwoordelijk dat aan deze eisen wordt voldaan. De brandweer of bouw- en woningtoezicht is daarvoor niet verantwoordelijk.

  • Dragende functie (brandwerendheid met betrekking tot bezwijken)
  • Scheidende functie