Adresgegevens

Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
info@aluminiumcentrum.nl

Eisen isolatiematerialen

Om te functioneren als brandwerenheidsbescherming voor aluminium componenten dienen isolatiematerialen te voldoen aan de volgende eigenschappen:

  • Het relevante temperatuurgebied voor aluminium bij brand bedraagt 170-300 ºC. De werkzaamheid van het isolatiemateriaal dient zodanig te zijn dat de aluminiumtemperatuur beperkt blijft tot dit temperatuurgebied (dit is onder andere relevant voor de opschuimtemperatuur van opschuimende verf);
  • Aluminium wordt vaak toegepast in constructies vanwege het relatief lage eigen gewicht. In dat geval dient ook het eigen gewicht van het isolatiemateriaal laag te zijn. Dit kan verkregen worden door het toepassen van een isolatiemateriaal met een lage dichtheid.
  • Een lage dichtheid van het isolatiemateriaal impliceert een lage thermische capaciteit. De isolerende werking van het isolatiemateriaal dient in dat geval verkregen te worden door een lage thermische geleiding;
  • De bestanddelen van het isolatiemateriaal mogen geen corrosie veroorzaken of verergeren;
  • Onder brandomstandigheden is de ‘stickability’ van het isolatiemateriaal van belang. Dit kan vertaald worden met de mate waarin het isolatiemateriaal blijft zitten op een aluminium component onder brandomstandigheden. Dit is met name van belang vanwege de grote thermische en mechanische vervormingen van de aluminium component bij brand. De ‘stickability' kan enkel bepaald worden in proeven.
 

Er bestaan niet veel isolatiematerialen waarvan de werking aangetoond is en de thermische eigenschappen bepaald zijn voor aluminiumconstructies. Bij gebrek aan gegevens wordt een eerste schatting verkregen door gebruik te maken van de thermische eigenschappen van het isolatiemateriaal bepaald op proeven voor staal. NB vaak is het nodig om alsnog de thermische eigenschappen te bepalen van het isolatiemateriaal op basis van proeven op aluminium liggers en kolommen voor het definitieve ontwerp, eventueel zelfs op projectbasis. Een moeilijkheid daarbij is dat er in Nederland geen normen bestaan voor het uitvoeren van proeven op geïsoleerde aluminium componenten. De norm NEN 7878 voor staal, die in 2011 bijlage A van NEN 6072 gaat vervangen, kan wel als leidraad fungeren. Voor specifieke ontwerpen wordt aangeraden om bij de fabrikant van het isolatiemateriaal na te gaan of de thermische eigenschappen bij brand bepaald zijn voor aluminium componenten, en zo niet om een andere fabrikant c.q. een ander type isolatiemateriaal te selecteren.