Berekingsvoorbeeld van de dragende functie

In onderstaand figuur worden de mogelijkheden om de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken te berekenen toegelicht.

Figuur 14: Mogelijke aanpak dragende functie
  1. Nauwelijks reken en isoleren. In de paragraaf Thermische respons wordt deze mogelijkheid toegelicht.
  2. Rekenen en mogelijk beperkter isoleren en .....
  3. Veel rekenen, waar mogelijk isolatie voorkomen