Bezwijken

Eenvoudige berekeningsmethode

Bij de eenvoudige berekeningsmethode kan nagegaan worden na hoeveel tijd de constructie bezwijkt, en of dit korter of langer is dan de vereiste brandwerendheid (Figuur 2). In de praktijk wordt de berekening meestal andersom uitgevoerd: De gastemperatuur (figuur 4) en de temperatuur van de aluminium component wordt bepaald behorend bij de verieste brandwerendheid. Bij deze temperatuur wordt nagegaan of de constructie de mechanische belasting kan dragen.

Geavanceerde berekeningsmethode

Bij de geavanceerde berekeningsmethode kan bepaald worden of de constructie de brand wel of niet overleeft. Wanneer de constructie de brand niet overleeft, kan de tijdsduur bij bezwijken afgezet worden tegen de vereiste brandwerendheid. In deze berekeningsmethode is deze vereiste brandwerendheid niet eenduidig. Aanbevolen wordt om de vereiste brandwerendheid te bepalen door na te gaan wat de ontruimingstijd is alsmede de tijd benodigd om het bouwwerk te doorzoeken door de brandweer. Voor het inschatten van de ontruimingstijd bestaan verschillende softwarepakketten, zoals EVAC (gekoppeld aan FDS) en Building Exodus.