Gedrag van aluminiumconstructies bij brand

Eenvoudige berekeningsmethode

Een geavanceerde berekening van de constructieve respons kan uitgevoerd worden met een eindige-elementenprogramma. Bij een dergelijke berekening dient men uiteraard rekening te houden met de veranderende materiaaleigenschappen als functie van de temperatuur. Daarnaast dient men rekening te houden met de thermische uitzetting. Deze thermische uitzetting kan een belangrijke invloed hebben op de krachtsverdeling in de constructie. Tenslotte kan met een dergelijke berekening een benadering nagegaan worden wat het gevolg is van het verzwakken of bezwijken van een onderdeel van de constructie: bezwijkt daardoor de hele hoofddraagconstructie of kunnen de krachten overgenomen worden door andere delen van de constructie?

Geavanceerde berekeningsmethode

In EN 1999-1-2 zijn analytische vergelijkingen gegeven voor de eenvoudige bepaling van de mechanische weerstand voor een aantal elementtypen, zoals kolommen, liggers en componenten die op trek belast worden. Deze regels hoeven niet te worden toegepast als de aluminium temperatuur lager dan 170°C blijft. In deze regels wordt het afzonderlijke element getoetst, d.w.z. er wordt geen rekening gehouden met de interactie tussen afzonderlijke elementen bij brand.