Gastemperatuur

De bepaling van de gastemperatuur hangt af van de keuze uit de beoordelingsmethoden, figuur 7.

Eenvoudige berekeningsmethode

Bij deze berekeningsmethode hoort de standaard temperatuur-tijdscurve of de externe temperatuur-tijdscurve, weergegeven in figuur 4.

Geavanceerde berekeningsmethode

Bij deze berekeningsmethode op basis van fire safety engineering hoort een temperatuur-tijdscurve die is bepaald met ofwel het natuurlijk brandconcept volgens EN 1991-1-2, ofwel een temperatuur-tijdscurve die is bepaald met Computational Fluid Dynamics (CFD)

  • Voor de bepaling van de temperatuur-tijdscurve op basis van het natuurlijk brandconcept kan gebruik gemaakt worden van het software pakket OZONE. Dit programma is ontwikkeld aan de Universiteit van Luik en is gratis te downloaden via http://www.argenco.ulg.ac.be/logiciel.php. Met deze sofware kan de temperatuur in een brandcompartiment bepaald worden. Het software pakket is zeer gebruikersvriendelijk en sluit geheel aan bij de EN 1991-1-2.
  • Voor de bepaling van de temperatuur-tijdscurve op basis van CFD wordt verwezen naar software zoals FDS en FLUENT. Om deze software correct te kunnen toepassing dient de gebruiker ruime ervaring met de software te hebben. Verschillende personen en bedrijven in Nederland hebben specialistische kennis van CFD in huis.