Gedrag bij brand

Opgemerkt wordt dat alle materialen brandbaar zijn, mits de temperatuur maar hoog genoeg is, zo ook aluminium, staal en beton. Bij blootstelling aan de standaardbrand zullen aluminium componenten niet branden, en dus ook geen bijdrage leveren aan de vuurbelasting. Let wel, het gaat daarbij niet om aluminiumpoeder of aluminium schilfers. De brandbaarheid van een materiaal is slechts één aspect dat van belang is ten aanzien van de brandwerendheid van een constructie. Het gevolg van blootstelling van aluminium componenten aan brand is dat de aluminium temperatuur toeneemt. Hierdoor treedt thermische uitzetting van het aluminium op en daarnaast reduceert de stijfheid en de sterkte van de component. Dat kan gevolgen hebben voor de scheidende en de dragende functie van aluminium componenten bij brand.

In dit onderdeel van de website willen we verder ingaan op:

  • Gedrag van aluminium draagconstructies bij brand
  • Geven we een berekeningsvoorbeeld van de dragende functie en ...
  • Vertellen we meer over de ontwikkeling van brandveiligheid voor aluminium