Ontwikkelingen brandveiligheid aluminium

Bij TNO en M2I vindt onderzoek plaats naar de betere voorspelling van de dragende functie van aluminium bij brand. Daarnaast vindt onderzoek plaats betreffende de verbetering van de isolerende eigenschappen van isolatiematerialen waarmee aluminiumconstructies worden beschermd.

Producenten van aluminium producten en constructies werken aan productverbetering, waarbij onder andere gedacht moet worden aan de afmetingen van profieldoorsneden, de wijze waarop isolatiemateriaal aan aluminium onderdelen wordt bevestigd, de wijze waarop de krachtsafdracht bij brand plaatsvindt, de toepassing van dilataties en koeling.

Eisen te stellen aan isolatiematerialen om aluminium mee te beschermen

Om te functioneren als brandwerenheidsbescherming voor aluminium componenten dienen isolatiematerialen te voldoen aan de volgende eigenschappen:

  • Het relevante temperatuurgebied voor aluminium bij brand bedraagt 170-300 ºC. De werkzaamheid van het isolatiemateriaal dient zodanig te zijn dat de aluminiumtemperatuur beperkt blijft tot dit temperatuurgebied (dit is onder andere relevant voor de opschuimtemperatuur van opschuimende verf);
  • Aluminium wordt vaak toegepast in constructies vanwege het relatief lage eigen gewicht. In dat geval dient ook het eigen gewicht van het isolatiemateriaal laag te zijn. Dit kan verkregen worden door het toepassen van een isolatiemateriaal met een lage dichtheid.
  • Een lage dichtheid van het isolatiemateriaal impliceert een lage thermische capaciteit. De isolerende werking van het isolatiemateriaal dient in dat geval verkregen te worden door een lage thermische geleiding;
  • De bestanddelen van het isolatiemateriaal mogen geen corrosie veroorzaken of verergeren;
  • Onder brandomstandigheden is de ‘stickability’ van het isolatiemateriaal van belang. Dit kan vertaald worden met de mate waarin het isolatiemateriaal blijft zitten op een aluminium component onder brandomstandigheden. Dit is met name van belang vanwege de grote thermische en mechanische vervormingen van de aluminium component bij brand. De ‘stickability' kan enkel bepaald worden in proeven.