Adresgegevens

Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
info@aluminiumcentrum.nl

Maatgevingseis

Ten aanzien van de weerstand tegen brandoverslag wordt opgemerkt dat deze bepaald wordt door de som van de brandwerendheid van binnen naar buiten en de brandwerendheid van buiten naar binnen voor de mogelijke brandoverslagtrajecten te bepalen. Het traject met de laagste brandwerendheid is maatgevend. Bij de bepaling van de brandwerendheid van binnen naar buiten is de Standaard brandkromme ISO 834 van toepassing. Bij de bepaling van de brandwerendheid van buiten naar binnen is de Externe brandkromme van toepassing. In bijlage A1 van de concept versie van NEN 6069:2010 wordt voor verschillende situaties toegelicht welke eis aan de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie aan afzonderlijke onderdelen van de constructie worden gesteld.
Bij bepaling van de weerstand tegen brandoverslag moet rekening gehouden worden met spiegelsymmetrie. Het Bouwbesluit gaat er vanuit dat eigenaren van naastgelegen percelen gelijke rechten hebben. Daarom maakt het niet uit of op het naastgelegen perceel gebouwd is of gebouwd gaat worden. Er moet bij de beoordeling vanuit worden gegaan dat de buurman gespiegeld hetzelfde bouwt of heeft gebouwd. De denkbeeldige spiegel bevindt zich op de perceelsgrens of midden op de openbare weg, openbaar groen of water, zie ook figuur 5

Figuur5: Spiegelsymmetrie