Adresgegevens

Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
info@aluminiumcentrum.nl

Over brandwerendheid en aluminium

De focus van deze website ligt op de toepassing van aluminium producten of onderdelen bij nieuwbouw daar waar het Bouwbesluit eisen stelt aan de dragende en/of scheidende functie van een product of onderdeel. Delen van het Bouwbesluit die in deze website aan bod komen worden in tabel 2 nader toegelicht.

Hier komt Tabel 2, Delen van het Bouwbesluit die in deze website aan bod komen

Aan producten die geheel of gedeeltelijk van aluminium gemaakt zijn kunnen dus eisen worden gesteld door de overheid ondanks dat daar op deze website verder niet wordt ingegaan. Concrete voorbeelden betreffen de bijdrage tot brandvoortplanting van binnen- en buitenoppervlak van constructie onderdelen, de rookproductie van een constructie onderdeel dat grenst aan de binnenlucht en de draairichting van deuren.