Adresgegevens

Dutch Aluminium Association
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
daa@metaalunie.nl

Ontwikkelingen

Bij TNO en M2I vindt onderzoek plaats naar de betere voorspelling van de dragende functie van aluminium bij brand. Daarnaast vindt onderzoek plaats betreffende de verbetering van de isolerende eigenschappen van isolatiematerialen waarmee aluminiumconstructies worden beschermd.

Producenten van aluminium producten en constructies werken aan productverbetering, waarbij onder andere gedacht moet worden aan de afmetingen van profieldoorsneden, de wijze waarop isolatiemateriaal aan aluminium onderdelen wordt bevestigd, de wijze waarop de krachtsafdracht bij brand plaatsvindt, de toepassing van dilataties en koeling.