Adresgegevens

Dutch Aluminium Association
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
DAA@metaalunie.nl

Brandveiligheidsconcept

Samen moeten de volgende maatregelen een voldoende brandveiligheidniveau leveren:

Organisatorische maatregelen
Bijvoorbeeld training en opleiding, bedrijfshulpverlening, spreiden van productielijnen en opslagfaciliteiten.

Installatietechnische maatregelen
1. Actieve maatregelen zoals een sprinklerinstallatie.
2. Niet actieve maatregelen zoals een brandweerlift of droge blusleiding.

Brandbestrijdingsmaatregelen zoals een bedrijfsbrandweer

Bouwkundige maatregelen

1. Betreffende de eigenschappen van materialen en constructies zoals:
- Voldoende brandwerendheid van de draagconstructie.
- Gebruik van moeilijk brandbare materialen.
- Gebruik van materialen die weinig rook produceren.
- Voorkomen van opwarming van brandbare materialen.

2. Betreffende het ruimtelijk ontwerp:
- Gebruik van brand- en rookcompartimenten.
- Veilige afstanden tot naastgelegen objecten.
- Vluchtroutes met voldoende capaciteit en betrouwbaarheid.