Adresgegevens

Aluminium Centrum
Einsteinbaan 1
3439 NJ Nieuwegein

Ons postadres

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein

Telefoon
030 - 605 33 44
E-mail
info@aluminiumcentrum.nl

Wetten en brandveiligheid

Om de veiligheid van personen bij brand te garanderen eist de landelijke overheid dat:

  1. De omvang van een brand beperkt blijft
  2. Personen zich in veiligheid moeten kunnen brengen
    a) door het gebouw al dan niet met assistentie te verlaten
    b) door naar een veilig gebied in een gebouw te gaan
  3. Het risico op ongevallen bij hulpverleners beperkt blijft
  4. Het risico op ongevallen voor personen in de omgeving beperkt blijft

Naast de landelijke overheid kunnen ook andere partijen zoals eigenaren en verzekeraars eisen stellen. Deze eisen kunnen betrekking hebben op de veiligheid van personen en het beperken van schade. Deze website richt zich op de eisen die de landelijke overheid stelt.